Familiolog – kim jest i jak wspiera rodziny?

Familiolog to osoba, która posiada szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania rodziny, zna i rozumie jej potrzeby, we współpracy z jej dorosłymi członkami poszukuje rozwiązań w przypadku zachwiania systemu rodzinnego. W Polsce, zawód ten częściej [...]

Zabawy sensoryczno-motoryczne w rozwoju dziecka.

Przetwarzanie sensoryczne jest neurologicznym procesem, w którym dochodzi do integracji wszystkich docierających wrażeń ze świata zewnętrznego i wewnętrznego. Dzięki temu procesowi możemy między innymi zaspokajać swoje potrzeby, określać zagrożenia, uczyć się, inaczej mówiąc jesteśmy w [...]

Komunikacja Prenatalna

Początkiem formowania się nowego życia jest połączenie komórek rozrodczych zwane inaczej fertylizacją, lub zapłodnieniem. To oczywiste, od tego momentu zaczyna rozwijać się pod każdym względem mały człowiek. Jednak, by proces ten przebiegał prawidłowo potrzebne jest [...]

5 zasad udanej zabawy z dzieckiem w domu.

Zabawy oraz gry kreatywne i sensoryczne choć są nadzwyczaj potrzebne do szeroko pojętego rozwoju dziecka,  często wiążą się z poświęceniem większych zasobów czasu rodzica. Zmusza to przede wszystkim do wcześniejszych przygotowań w postaci organizacji [...]