Trening Umiejętności Społecznych to proces, którego celem jest pomaganie dzieciom w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych oraz poprawie jakości relacji z innymi ludźmi. Trening taki może być prowadzony w formie grupowej lub indywidualnej.

Trening  składa się z różnych etapów, które zazwyczaj obejmują diagnozę indywidualnych potrzeb uczestnika, analizę jego dotychczasowych zachowań społecznych, a także rozwijanie umiejętności takich jak: asertywność, empatia, zdolność do słuchania i wyrażania swoich emocji, radzenie sobie ze stresem, budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

W treningu często wykorzystuje się różnego rodzaju techniki, ćwiczenia i symulacje, które pozwalają uczestnikom na praktykowanie nowych zachowań i umiejętności w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku. Ważnym elementem jest także praca z emocjami i rozwijanie świadomości siebie samego, co pozwala uczestnikom na lepsze zrozumienie siebie oraz swojego wpływu na innych.

Korzyści:

  1. Poprawa jakości relacji międzyludzkich.

  2. Zwiększenie pewności siebie i asertywności.

  3. Poprawa zdolności komunikacyjnych.

  4. Radzenie sobie ze stresem i konfliktami.

  5. Poprawa samopoczucia i jakości życia.

Zasady rekrutacji:

– Zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez e-mail lub telefonicznie.

– Wypełnienie i odesłanie —->  formularza zgłoszeniowego

– Konsultacja kwalifikująca z prowadzącym zajęcia – zapis na listę uczestników

Dla dzieci i młodzieży w wieku 4-16 lat

Rekrutacja Wrzesień 2023 (Szczecin)

15 spotkań 1x w tygodniu – 60 min.

Łączny koszt: 1050 zł + obowiązkowa konsultacja poprzedzająca trening (120 zł)

Liczba uczestników: 4-5 osób

Istnieje możliwość prowadzenia treningu indywidualnie, kiedy nie jest możliwe dołączenie do grupy (z różnych przyczyn).

Prowadząca: mgr Ewa Świercz