Zajęcia Uwaga! Rodzina to ogólnorozwojo-we, regularne spotkania rodzica z dzieckiem, na których uważnie bawiąc się rozwijamy m.in. samoświadomość, sposoby regulacji emocji i obniżania napięcia, wyciszamy układ nerwowy poprzez ćwiczenia sensomotoryczne, a także wzmacniamy więzi rodzinne. lat.

Najważniejszymi obszarami, które będą podstawą pracy rodzica z dzieckiem to:

  • Nauka wyrażania i regulacji emocji

  • Świadomość bycia ,,tu i teraz”

  • Uważne zabawy sensomotoryczne

  • Tworzenie prac plastycznych i rękodzielniczych

  • Nauka oddechu i relaksacja

→ Dla najmłodszych grup wiekowych przygotowane są specjalne, aktywne zabawy sensomotoryczne, które same w sobie przyczyniają się do uważnego poznawania świata i wyciszania układu nerwowego, poprzez swobodny ruch i zabawę. Wszystko dzieje się w bliskości rodzica i wraz z nim, bez zbędnej, głośnej muzyki w komfortowym i kameralnym otoczeniu.

→ Techniki relaksacyjne i mindfulness, stosowane w momencie gdy dziecko czuje radość, bezpieczeństwo i nie doświadcza przykrych sytuacji jest najlepszym sposobem na naukę radzenia sobie z potencjalnym stresem, lękiem oraz nieprzyjemnymi zdarzeniami, występującymi w przyszłości. To narzędzia, które wyposażają dziecko w umiejętność samodzielnego radzenia sobie w różnych, często trudnych okolicznościach.

→ Mądra, angażująca aktywność z dzieckiem jest wartością, która procentuje na jego przyszłość. Kiedy relacje w rodzinie są silne oraz pielęgnowane możemy dostać gwarancję tego, że komunikacja w tej pięknej wspólnocie i bezpieczeństwo emocjonalne będą niezachwiane, a proces wychowania dziecka stanie się wspaniałą, ciekawą podróżą z pełnym, świadomym doś i wiadczaniem każdego etapu życia.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 1-12 lat.

Więcej szczegółów, regulamin i zasady pracy na zajęciach znajduje się na stronie: www.uwagarodzina.pl w zakładce ,,zajęcia”