Polityka Prywatności Rodzina Zen

1. Administrator danych osobowych

Polityka prywatności Sklepu Internetowego rodzinazen.pl zwanego dalej: Sklep określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony Sklepu od Klienta przez firmę:

Jednoosobową działalność gospodarczą Rodzina Zen Ewelina Zielenkiewicz z siedzibą w Szczecinie 71-221, ul. Familijna 3/2, NIP: 7422238650, Regon: 386675693 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów,

będącą jednocześnie Administratorem Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
• uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”,
• ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

2. Dane osobowe i prywatność

Jeśli chciałbyś korzystać z naszych usług i funkcjonalności Sklepu tj. składać zamówienia, uzyskiwać informacje o naszych działaniach oraz założyć Konto Klienta zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych. W zależności od potrzeby realizacji danej usługi przetwarzamy takie dane jak:
• Imię i nazwisko,
• adres zamieszkania i dostawy produktów;
• adres do kontaktu;
• adres poczty elektronicznej;
• numer telefonu;
• numer rachunku bankowego;
• w przypadku przedsiębiorców – numer identyfikacji podatkowej – NIP.

Dodatkowo, byśmy mogli świadczyć Tobie swoje usługi mogą być przetwarzane takie dane jak:
• adres IP (albo inne identyfikatory)
• informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych analogicznych technologii (poprzez przeglądanie treści na stronie Sklepu)
• dane z Konta Klienta
• przystąpienie do Newslettera
• związane ze skorzystaniem z opcji kontaktu poprzez formularz kontaktowy
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie musimy poinformować Państwa, iż nie podanie niektórych z wymaganych danych może spowodować niemożliwość skutecznego dokonania zamówienia czy też działania konkretnych funkcjonalności Sklepu.

3. Cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe są gromadzone oraz wykorzystywane w celu:
• realizacji złożonych zamówień, zapewnienia wykonywania procedur reklamacyjnych, gwarancyjnych oraz zwrotów.
• Dostosowywania funkcjonalności Sklepu do potrzeb Klientów.
• Kontaktowania się z Klientami, w szczególności udzielania odpowiedzi na zadawane pytania i uwagi.
• Optymalizacji działań marketingowych,
• Prowadzenia statystyk dotyczących usług świadczonych przez Sklep
• Rachunkowym i księgowym (obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związany z rachunkowością)
• Zwiększania wydajności usług świadczonych przez Administratora
• Przesyłania informacji za pomocą Newslettera, lub podobnych o ile Klient wyraził na to wcześniej zgodę.

4. Okres przechowywania danych Klienta
Twoje dane będziemy gromadzić i przetwarzać tylko do celów podanych powyżej i na czas nie dłuższy niż to konieczne. Dane osobowe nie będą przetwarzane w momencie gdy:
• Wycofana zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (usunięcie Konta Klienta)
• Usunięte zostanie Konto Klienta na jego żądanie
• Zgłoszony zostanie sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych Klienta (w przypadku działań marketingowych)
• Ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową gdzie stronami jest Klient i Sklep.
• Zaprzestanie ciążyć na nas obowiązek prawny zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Klienta.
W powyższych sytuacjach w naszych systemach pozostaną jedynie archiwalne informacje o zawartych przez Klienta transakcjach, których przechowywanie związane jest z obowiązującymi nas przepisami prawa (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO a także z przysługującymi roszczeniami np. z tytułu rękojmi lub gwarancji w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich na podstawie Kodeksu Cywilnego.

5. Zewnętrzni odbiorcy danych
Sklep korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, zatem dane osobowe mogą być im przekazywane w celu realizacji zamówień i obsługi funkcjonalności Sklepu:
• Dostawy: InPost S.A., DPD Polska, Poczta Polska
• Płatności: Przelewy24, PayPal
• Dostawca oprogramowania Sklepu internetowego
• Dostawca oprogramowania księgowego
• Podmiot zapewniający usługi marketingowe
• Portale społecznościowe
• Podmiot zapewniający hosting

6. Bezpieczeństwo danych
Wszystkie przekazywane dane podlegają zabezpieczeniu poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO.
Sklep może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Działania te nie powodują dla Klienta żadnych skutków prawnych ani też w sposób istotny wpływać na jego decyzje. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych Klienta umożliwiające przedstawianie bardziej dopasowanych reklam do jego preferencji oraz zainteresowań.
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

7. Uprawnienia Klienta
Klientowi przysługuje prawo do:
• Żądania dostępu, sprostowania i usunięcia danych osobowych.
• Ograniczenia i przeniesienia przetwarzania danych osobowych.
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
o z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
o jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (np. Newsletter i analogiczne)
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pliki Cookies
Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane (zapamiętywane) w urządzeniach użytkowników, które umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu – dzięki nim możliwe jest korzystanie z jego funkcjonalności. Nie powodują one zmian w ustawieniach urządzenia Klienta.
Klient w każdym czasie może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu. Może także usunąć pliki Cookies w każdej chwili oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania informacji o sesji Klienta, w celach statystycznych i marketingowych, a także w celu wcześniej wspomnianego udostępniania funkcjonalności sklepu.
Wszelkie informacje o możliwości zarządzania plikami cookies na urządzeniach Klientów są dostępne w opcjach pomocy przeglądarki Klienta, a także na informacyjnych stronach internetowych przeglądarek, z których aktualnie korzysta Klient (Safari, Mozilla, Chrome, Internet Explorer/Microsoft Edge)
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

9. Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności
Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności.
Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu.

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych Klientów sklepu rodzinazen.pl

Email: kontakt@rodzinazen.pl
Tel.: 512 755 506

Rodzina Zen Ewelina Zielenkiewicz
ul. Familijna 3/2
71-221 Szczecin