Cennik obowiązuje od 1.11.2023r.

USŁUGA CENA
Indywidualny Warsztat rodzicielski 90 min. x 2 spotkania 350 zł
 + zalecenia, indywidualne materiały pomocnicze
100 zł
Terapia Pedagogiczna 60 min. 120 zł
Rewalidacja 60 min. 120 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 60 min. 120 zł
Zajęcia przedprzedszkolne ,,Bliżej Przedszkola” 120 min. 70 zł
Zajęcia przedprzedszkolne ,,Bliżej Przedszkola” Opłata miesięczna 120 min. x 4 dni w miesiącu
240 zł
Zajęcia świetlicowe
120 min.
50 zł
Trening Umiejętności Społecznych TUS – zajęcia grupowe 60 min. 70 zł
Trening Umiejętności Społecznych TUS – zajęcia indywidualne 60 min. 120 zł
Trening Zastępowania Agresji TZA – zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży
60 min. 80 zł
Trening Zastępowania Agresji TZA – zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży
60 min. 120 zł
Trening Zastępowania Agresji TZA – zajęcia indywidualne dla rodzeństw 60 min. 150 zł
Trening Zastępowania Agresji TZA – zajęcia indywidualne dla rodzin 90 min. 180 zł
Trening Zastępowania Agresji TZA – zajęcia indywidualne dla osób dorosłych (ONLINE)
60 min. 120 zł
Konsultacja kwalifikująca TUS/ TZA 60 min.
120 zł
Zajęcia wzmacniające kompetencje emocjonalne z elementami bajkoterapii i arteterapii
50 min. 50 zł
Warsztaty Uwaga! Rodzina 50 min. 50 zł
Warsztaty Uwaga! Rodzina – indywidualnie 60 min. 120 zł
Warsztaty ,,Zgrane Rodzeństwo” 3 h 130 zł/os.
Warsztaty ,, Zgrane Rodzeństwo” indywidualnie 90 min. 150 zł
Logopedia 30 min. 60 zł
Półkolonie 4h 160 zł
Zajęcia z elementami muzykoterapii ,,Muzyka dla Smyka” 45 min. 50 zł