Bajkoterapia to metoda terapeutyczna i profilaktyczna kierowana do dzieci w wieku od pięciu do dziewięciu lat. Za pomocą bajek, poprzez utożsamianie się z bohaterem dziecko rozwija się, kształtuje swoją osobowość, poznaje normy moralne i uczy się wzorów postępowania.

Bajki terapeutyczne zwiększają zasoby dziecka, z których będzie mogło skorzystać w trudnych sytuacjach. To ważna przestrzeń do:

  • nauki rozpoznawania emocji swoich i innych,

  • poznawania strategii radzenia sobie z trudnościami,

  • redukowania napięcia emocjonalnego i poczucia wsparcia psychicznego,

  • obniżania poziomu lęku,

  • doświadczania uspokojenia i pozytywnego myślenia.

Grupowe zajęcia bajkoterapii są okazją do zawiązywania nowych znajomości, podejmowania współpracy i zorientowania się, że inni również doświadczają podobnych uczuć.

Podczas zajęć wykorzystywane są bajki psychoedukacyjne i relaksacyjne w zależności od realizowanego tematu i charakteru grupy.

Bajkoterapia w Rodzina Zen prowadzona jest regularnie w specjalnie dobranych grupach uwzględniających wiek i potrzeby uczestników. Otwarcie danej grupy zależne jest od ilości uczestników (2-5 osób). Każde zajęcia trwają 50 min.

By zapisać dziecko na zajęcia należy zgłosić chęć uczestnictwa poprzez e-mail lub telefonicznie oraz wypełnić i odesłać kwestionariusz zgłoszeniowy.

Prowadzący kwalifikuje dziecko na podstawie zebranych danych i rozmowy telefonicznej z opiekunami dziecka.

Trwają zapisy do nowej grupy, zajęcia rozpoczną się po uzbieraniu min. liczby uczestników.

Data rozpoczęcia: 9 wrzesień 2023r.