Każda rodzina w czasie swojego istnienia doświadcza mniejszych lub większych kryzysów, dlatego że tworzą ją bliscy sobie ludzie o odmiennych potrzebach i poglądach. Spotyka nas także ogrom różnorodnych sytuacji życiowych, których często nie jesteśmy w stanie przewidzieć.  Kryzys może być trudnym doświadczeniem, jednak co ważne, jest przede wszystkim nauką, a często też kolejnym etapem na drodze rozwoju.  Wypracowanie rozwiązań, nowych strategii oraz pozyskiwanie praktycznych narzędzi często pozwala lepiej zrozumieć siebie i najbliższych, a także harmonijnie organizować wspólne życie rodzinne niezależnie od codziennych doświadczeń. Bycie członkiem rodziny to także odpowiedzialność i rola, której każdy z nas uczy się całe życie.

Współpraca z Familiologiem jest formą wsparcia i edukacji rodziców, którzy chcieliby uzyskać praktyczne narzędzia wspomagające stawianie czoła wyzwaniom życia rodzinnego. To również przestrzeń by móc lepiej przygotować się na rodzinną podróż, ukierunkowując wspólny cel. Dążenie do ideału rodzicielskiego to ważna droga, ale nikt na jej koniec jeszcze nie dotarł. Warto jednak szukać własnej ścieżki – bogatej w nowe i wartościowe doświadczenia, by być wystarczająco dobrym rodzicem dla swojego dziecka. Takim przystankiem może być rozmowa z osobą, która będzie aktywnie towarzyszyć w najbardziej burzliwych chwilach. Familiolog asystuje rodzinie w pokonywaniu trudności, obdarza ją wsparciem i energią, by szczęśliwie pokonywała każdy etap w sposób łagodny i bogaty w rozwiązania dla wszystkich jej członków.

Bycie w rodzinie to wielka rzecz, a każdy kolejny etap życia rodzinnego wymaga przeobrażeń, wewnętrznych przemieszczeń i akceptacji zmiennych potrzeb jej członków. Podpisuję się pod słowami J. Juul’a: ,,Dzieci nie potrzebują doskonałych rodziców, ale autentycznych ludzi z krwi i kości, którzy może nie wiedzą wszystkiego, ale są za to stale gotowi żeby się rozwijać” i zachęcam wszystkich rodziców, by poszukiwali dróg do pozytywnej komunikacji rodzinnej opartej na szacunku i trosce o drugiego człowieka.

Indywidualne warsztaty rodzicielskie odbywają się w trybie on-line za pomocą aplikacji: MS Teams / Google Meet / Jitsi Meet w zależności od wyboru klienta oraz stacjonarnie (Dobra k. Szczecina)