Indywidualne warsztaty rodzicielskie skierowane są do wszystkich rodziców, którzy chcieliby polepszać jakość tworzonych relacji rodzinnych i małżeńskich, uzyskać wsparcie i wskazówki podczas przeżywania trudności na różnych etapach rozwoju rodziny, a także wzbogacać swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.

FAMILIOLOG

O MNIE

ZAKRES USŁUG:

⇒ Asystentura Rodzinna

⇒ Poradnictwo psychospołeczne i profilaktyka zdrowotna.

⇒ Pomoc w rozwiązywaniu trudności małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych.

⇒ Wspieranie i edukacja rodzin z dzieckiem w okresie adolescencji (w tym przejawy demoralizacji, uzależnienia chemiczne i behawioralne)

⇒ Indywidualne kursy i szkolenia w zakresie funkcjonowania rodziny oraz postaw rodzicielskich.

⇒ Wsparcie kobiet w ciąży przygotowujących się do macierzyństwa i roli rodzica.

Dowiedz się więcej